Jesteś nowym pacjentem
Zobacz więcej
Zaplanuj pobyt i leczenie
Zobacz więcej
Stomatologia
Zobacz więcej
Dental Face Lifting®
Zobacz więcej
Sztuka ortodoncji
Zobacz więcej
Medycyna estetyczna
Zobacz więcej
Nasi Pacjenci
Zobacz więcej
Konsultacja online
Zobacz więcej

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Tytuł projektu: Promocja oferty firmy Unident Union I&II Iwona Gnach-Olejniczak na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji w związku z udziałem Polski w wystawie światowej Expo 2020 w Dubaju.

Celem projektu:
jest umiędzynarodowienie firmy Unident Union I&II Iwona Gnach-Olejniczak poprzez budowę działu obsługi pacjenta zagranicznego (DOPZ).

Planowane efekty:

  • zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów;
  • podniesienie jakości obsługi pacjentów międzynarodowych;
  • zbudowanie silnej krajowej i międzynarodowej marki Unident Union;
  • dywersyfikacja i wzrost wysokości przychodów;
  • nabycie nowych kompetencji wewnątrz organizacji;
  • transformacja kultury organizacji;


Wartość projektu: 261 800,00 PLN brutto
Wkład Funduszu Europejskiego: 157 080,00 PLN brutto

Recepcja UNIDENT UNION Dental Spa