Implantologia

Implantologia jest bardzo istotną częścią terapii DFL®. W trakcie pracy nad DFL® może pojawić się konieczność uzupełnienia brakujących zębów implantami, konieczność podparcia tymi implantami nowych protez czy wreszcie rekonstrukcji utraconej przez lata zaniedbań kości. Każdy brak zęba nie pozostaje obojętny na pozostałe uzębienie Pacjenta, a tym samym powoduje znaczne zmiany w profilu. Uzupełnienie implantologiczne jest jedną z najskuteczniejszych i najpewniejszych metod. Nieocenionymi, bezapelacyjnymi zaletami implantów są:

  • stabilizacja nowych protez,
  • pomoc w odtworzeniu grup zębowych (np. mosty na implantach),
  • możliwość odtworzenia wszystkich, brakujących zębów.

Implanty są często koniecznym fundamentem do przeprowadzenia zabiegów odtwarzania, odbudowy, przebudowy, czyli regeneracji brakującej kości, która ma bezpośredni wpływa na zdecydowanie młodszy wygląd twarzy. Implantologia w najnowocześniejszych gabinetach UNIDENT UNION jest powszechnie stosowana jako profilaktyka zaniku kości, również u młodych Pacjentów, którzy największą wagę przywiązują do nowoczesnych, sprawdzonych i pewnych technologii, zapewniających długotrwałe i stabilne podparcie naszego profilu.

Czytaj więcej...

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski i Iwona Gnach-Olejniczak, lekarze stomatolodzy UNIDENT UNION Dental Spa