Ortodoncja

Ortodoncja to dziedzina stomatologii, która jednym z głównych elementów w Dental Face Liftingu® (DFL®). Prowadzi ona do zdecydowanej poprawy profilu, a co za tym idzie całej twarzy Pacjenta. U dorosłych korekta ortodontyczna to nie zawsze i nie tylko leczenie wad zgryzu, ale również inne bardziej estetyczne ustawienie zębów, które będą:

  • bardziej widoczne spod górnej wargi,
  • wypełniać czarne korytarze w uśmiechu,
  • tworzyły prawidłową linie uśmiechu podążającą za krzywizną dolnej wargi.

Niejednokrotnie w wyniku zabiegów ekstruzji i intruzji jesteśmy w stanie podnieść wysokość dolnego pietra twarzy, co powoduje relaksację mięsni otaczających stawy skroniowo-żuchwowe oraz prawidłowe ustawienie głów w panewkach stawu skroniowo-żuchwowego, lecząc tym samym uporczywe, migrenowe bóle głowy. Usunięcie wspomnianych dolegliwości powoduje zmianę "zmęczonego" wyrazu twarzy na bardziej promienny i wypoczęty.

Czytaj więcej...

na zdjęciu: Anna Urbańska, asystentka implantologii i ortodoncji w klinice UNIDENT UNION Dental Spa