Mirosława Bronikowska

na zdjęciu Mirosława Bronikowska

Dyplomowana pielęgniarka z ponad 30-letnim doświadczeniem, wieloletnia pracownica Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W klinice UNIDENT UNION Dental Spa zarządza nowoczesną linią sterylizacji sprzętu stomatologicznego i chirurgicznego.