Wojciech Kołosowski

na zdjęciu Wojciech Kołosowski

Lekarz stomatolog Wojciech Kołosowski - ekspert w dziedzinie implantologii i implantoprotetyki, chirurgii jamy ustnej oraz chirurgii plastycznej i mikrochirurgii przyzębia.

Specjalizuje się w najtrudniejszych przypadkach klinicznych, w których początkowo implantacja jest niemożliwa.

W codziennej praktyce zajmuje się implantologią, autotransplantacją oraz osteodystrakcją kości, przedimplantologiczną regeneracją wyrostka zębodołowego, a także chirurgią plastyczną oraz mikrochirurgią tkanek miękkich w zakresie jamy ustnej w celu przywrócenia optymalnych warunków anatomicznych wokół zębów własnych, a także  umożliwiającą wszczepienie implantów zębowych.

Do zakresu codziennych zabiegów, które wykonuje należą także chirurgia przedprotetyczna, chirurgia endodontyczna oraz chirurgia przedortodontyczna.

Projektuje i wykonuje najnowocześniejsze technologicznie, wysokoestetyczne rekonstrukcje protetyczne i implantoprotetyczne w celu przywrócenia estetyki i funkcji utraconych zębów.

Absolwent szkoleń w New York University College of Dentistry w dziedzinie implantologii.

Uczestnik licznych szkoleń w dziedzinie implantologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, USA oraz we Włoszech.

Od 2002 do 2012 pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu (Obecnie Uniwersytet Medyczny).

Działalność dydaktyczno-naukową prowadził w Katedrze i Zakładzie Anataomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2003-2009.(Obecnie Uniwersytet Medyczny)

Za wkład w rozwój implantologii polskiej nagrodzony w 2013 roku statuetką "Krzyształowego Tytana", który jest symbolem najwyższej jakości w implantologii stomatologicznej, certyfikowanej przez Dentsply IH.

Autor i współautor publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Członek polskich towarzystw naukowych takich jak:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii StomatologicznejPolskie Stowarzyszenie ImplantologicznePolskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Członek europejskich towarzystw naukowych takich jak:
European Association of Dental Implantologists
European Association for Osseointegration
European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery
Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie
Deutsche Gesellschaft fur Zahnarztlich Implantologi

European Association of Dental ImplantologistsEuropean Association for OsseointegrationEuropean Association for Cranio Maxillo Facial Surgery

Deutsche Gesellschaft fur Orale ImplantologieDeutsche Gesellschaft fur Zahnarztlich Implantologi