Chirurgia implantologiczna

Chirurgia implantologiczna to dyscyplina stomatologii, która koncentruje się na odtworzeniu korzenia brakującego zęba za pomocą wszczepu śródkostnego, jakim jest implant zębowy. To obecnie najlepsza alternatywa dla braków w uzębieniu.

Ważne, by wszczepiać implanty w klinikach, które na co dzień zajmują się chirurgią stomatologiczną.

Dlaczego? W wielu przypadkach procedura wszczepienia implantu bowiem wymaga chirurgicznych zabiegów przygotowawczych o różnym stopniu zaawansowania, takich jak:

  • Regeneracje kostne wyrostka zębodołowego za pomocą membran, preparatów kościotwórczych i kościozastępczych
  • Przeszczepy kostne odbudowujące wyrostek zębodołowy (patrz: Przeszczepy kości)
  • Podniesienie dna zatoki (patrz: Sinus Lift)
  • Chirurgiczne rozbudowy kostne wraz z rozrostem tkanek miękkich (patrz: Osteodystrakcja)
  • Rozszczepienie kości w przypadki zbyt wąskich wyrostków zębodołowych związanych z zanikiem kości po ekstrakcji
    (patrz: Splitting, spreading)
  • Lateralizacja nerwu zębodołowego w przypadku jego zagrożenia w związku z zanikiem kości żuchwy
    (patrz: Lateralizacja nerwu)

W UNIDENT UNION Dental Spa wykonujemy chirurgiczne zabiegi implantologiczne o różnym stopniu zaawansowania.

Zajmujemy się zarówno natychmiastowym wszczepianiem implantów, jak i implantologią wczesną oraz późną (patrz: Implantologia).

Projektujemy metamorfozy uśmiechów w oparciu o protezy stabilizowane na implantach, korony i mosty na implantach (patrz: Implantoprotetyka).

Łączymy implantologię z ortodoncja przed implantologiczną, tak by za pomocą kilku technik odbudować prawidłowy zgryz i estetyczny uśmiech (patrz: Ortodoncja przedimplantologiczna).

Odtwarzanie braków zębowych za pomocą implantów to także element terapii związanych z przemieszczaniem zębów, które wywołuje stany chorobowe przyzębia, zwane przez pacjentów paradontozą (patrz: Centrum leczenia przyzębia).

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski i Iwona Gnach-Olejniczak, lekarze stomatolodzy UNIDENT UNION Dental Spa