Osteodystrakcja

Utrata kości wyrostka zębodołowego w wymiarze pionowym, jako następstwo odległych ekstrakcji zębów, często z dużą utratą tkanki kostnej, urazów, osteoporozy lub też wad genetycznych to duży problem w leczeniu rekonstrukcyjnym jamy ustnej z zastosowaniem implantów zębowych. Związany z tym ubytek tkanek miękkich (dziąsła), stwarza znaczną przeszkodę w leczeniu odtwórczym. Skłania to do podjęcia wieloetapowego leczenia.

Niezależnie od przyczyn zaniku wyrostka zębodołowego, stosowane metody rekonstrukcji kości mają na celu przywrócenie funkcji żucia i poprawę wyglądu Pacjenta.

W określonych przypadkach klinicznych nieocenione możliwości i zalety ma dystrakcja kostna. Osteogeneza dystrakcyjna polega na wykonaniu zabiegu osteotomii lub kortykotomii kości (wycięcie lub nacięcie bloczka kostnego w miejscu ubytku kości), a następnie na stopniowym, podlegającym ustalonemu protokołowi przemieszczaniu fragmentów kostnych. Podczas tego procesu następuje tworzenie tkani kostnej oraz przebudowa i rozrost otaczających tkanek miękkich.

Osteogeneza dystrakcyjna przebiega w czterech etapach:

  1. Osteotomia (kortykotomia) oraz zamontowanie dystraktora wewnątrzustnego (urządzenia do mechanicznego rozciągania kości).
  2. Faza spoczynkowa (około 7 dni od zabiegu założenia dystraktora i osteotomii lub kortykotomii).
  3. Dystrakcja (rozciąganie kości o około 1mm na dobę).
  4. Okres stabilizacji (po osiągnięciu pożądanej wysokości wyrostka kostnego za pomocą rozciągania, niezbędny jest około 8 tygodniowy okres, stabilizacji nowopowstałej tkanki kostnej, zakończony usunięciem dystraktora).

Osteogeneza dystrakcyjna umożliwia poprawienie wytrzymałości mechanicznej, masy i kształtu wyrostka zębodołowego, poprzez tworzenie nowej kości w sposób szybki i ukierunkowany, z jednoczesnym rozrostem tkanek miękkich. Zaletą tej metody jest możliwość jednoczesnej poprawy estetyki i czynności będącego w zaniku wyrostka zębodołowego. Zabieg wszczepienia implantu zębowego można przeprowadzić po okresie trzech miesięcy od zakończenia leczenia metodą osteogenezy dystrakcyjnej.

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski i Iwona Gnach-Olejniczak, lekarze stomatolodzy UNIDENT UNION Dental Spa