Splitting, spreading

Po utracie zęba następuje fizjologiczny zanik wyrostka zębodołowego, który pogłębia się w czasie i jest przeszkodą do pokonania najczęściej w przypadku implantologii późnej.

Wąski wyrostek zębodołowy nie jest ograniczeniem dla zabiegów implantologicznych w UNIDENT UNION Dental Spa, ponieważ jesteśmy w stanie odbudować utraconą tkankę kostną także i w tym wymiarze.

W przypadkach niedostatecznej szerokości wyrostka kostnego, przy jego zadowalającej wysokości, dla wykonania prawidłowego zabiegu wszczepienia implantu zębowego wykorzystujemy technikę rozszczepiania kości – SPLITTING, SPREADING.

Rozszczepione blaszki kostne stwarzają przestrzeń umożliwiającą utworzenie między nimi stabilnego łoża dla implantu.

Uzupełnieniem tej techniki zabiegowej jest zastosowanie preparatu Bio-Oss i wiórów kostnych umieszczanych w szczelinie rozszczepowej, co przewidywalnie pozwala określić zakres i jakość rozbudowy utraconej kości
(patrz: Regeneracja kości z zastosowaniem biomateriałów).

Bardzo pomocna dla tej metody jest stosowana w naszej klinice technika piezochirurgiczna. Dzięki jej zastosowaniu, traumatyzacja tkanki kostnej podczas cięcia jest minimalna w porównaniu do tradycyjnych narzędzi tnących (wiertła, dłuta, piły). Przewagą tej techniki jest fakt, iż może zostać ona zastosowana w przypadkach klinicznych, gdzie użycie konwencjonalnych narzędzi tnących jest ryzykowne lub wręcz niemożliwe.

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski i Iwona Gnach-Olejniczak, lekarze stomatolodzy UNIDENT UNION Dental Spa