Zastosowanie membran PRF

W 2001 roku dr Joseph Choukroun z Nicei tworzy nową metodologię stymulacji wzrostu tkanek, którą nazywa: PRF Platelet Rich Fibrin.

Platelet Rich Fibrin to bogatopłytkowa fibryna (PRF) - autogenna membrana - uzyskana z krwi Pacjenta, należąca do nowej generacji koncentratów płytkowych o uproszczonym sposobie przygotowywania, bez konieczności biochemicznej obróbki krwi.

Membrany PRF mają właściwości przyspieszania procesów:

  • angiogenezy - tworzenie nowych naczyń krwionośnych w miejscu ubytku,
  • tworzenia się fibroblastów oraz osteoblastów odpowiedzialnych za produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny,
  • gojenia się ran.

Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed naukowcami jest opracowanie bioaktywnych materiałów chirurgicznych pozwalających na odbudowę ubytków kostnych, minimalizujących proces zapalny i przyśpieszających gojenie.

Zarówno gojenie jak i regeneracja tkanek to dynamiczny wielopoziomowy proces, na który ma wpływ uwalnianie odpowiednich czynników wzrostu w miejscu defektu.

Takim sposobem zastosowania autogennego materiału uwalniającego cytokiny płytkowe jest zastosowanie fibryny bogatopłytkowej należącej do nowej generacji koncentratów płytkowych. Zaletą jest łatwa możliwość aplikacji przygotowanego przed zabiegiem biomateriału bezpośrednio w miejscu w którym doszło do zaniku kości.

Technika otrzymywania fibryny bogatopłytkowej została po raz pierwszy opracowana we Francji przez Choukrouna z myślą o zastosowaniu w periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Sam sposób przygotowania jest niezwykle prosty i polega na pobraniu krwi żylnej od Pacjenta bezpośrednio lub w trakcie zabiegu do 10 ml probówek bez żadnego antykoagulantu, którą wiruje się przy użyciu wirówki EBA-20. W efekcie takiego postępowania dochodzi do powstania w środkowej części probówki skrzepu fibrynowego - autogenna membrana. Powyżej znajduje się osocze ubogopłytkowe (PPP - platelet poor plasma), natomiast na dnie probówki znajdują się krwinki czerwone.

Matryca fibrynowa uzyskana ze środkowej części odwirowanej frakcji steruje procesami gojenia w znacznym stopniu przyśpieszając je, i co najważniejsze będzie zwiększać rewaskularyzację przeszczepu poprzez wspomaganie angiogenezy (tworzenie nowych naczyń krwionośnych w miejscu ubytku).

Jakie efekty przynosi zastosowanie autogennych membran?

  1. Stymuluje wzrost kości w miejscu jej ubytku (np. po ekstrakcji, resekcji itp.).
  2. Znosi ból i goi wyrostek zębodołowy w przypadku suchego zębodołu.
  3. Nieporównywalnie przyspiesza proces gojenia, w znaczny sposób zmniejszając efekty obrzęku pozabiegowego.

Wykorzystanie PRF:

  • W formie membrany: np jako uzupełnienie braków kości podczas zabiegów implantacji, podnoszenia dna zatoki w periodontologii lub jako zabezpieczenie zębodołu po ekstrakcji zęba.
  • W formie pociętego materiału na małe cząsteczki: za pomocą specjalnych nożyczek. Te cząsteczki PRF mogą być zmieszane z materiałem regeneracyjnym autogennym lub alogennym.
  • W formie membrany do zamknięcia perforacji śluzówki zatoki podczas zabiegu podnoszenia dna. Membrana łatwo łączy się ze śluzówką, która natychmiast odzyskuje swoją funkcję.

Największą zaletą tej metody oprócz wyżej wymienionych jest biokompatybilność i autogenność materiału, tzn. jest to naturalna błona pochodząca z odpowiednio spreparowanej krwi Pacjenta, a nie substancja sztuczna, (egzogenna) niosąca ze sobą ryzyko nieprzyswojenia jej przez organizm lub wystąpienie reakcji uczuleniowej.

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski i Iwona Gnach-Olejniczak, lekarze stomatolodzy UNIDENT UNION Dental Spa