Pytania o implanty

1. Co to jest implant dentystyczny i z czego jest zbudowany?

Implant dentystyczny to tytanowa śruba długości od 8 do 16 mm i grubości od 2,5 do 6 mm, składająca się głównie z dwóch części:

 • tytanowej śruby umieszczanej chirurgicznie w kości (podstawa),
 • filaru - również zbudowanego z tytanu, który jest bazą dla odtworzenia korony zęba.

Implant zbudowany jest z tytanu, materiału bardzo wytrzymałego i odpornego, który nie wywołuje reakcji alergicznych, jest akceptowany przez organizm ludzki, co oznacza, że nie ma obawy przed jego odrzuceniem.

2. Na czym polega wszczepienie implantu?

Wszczepienie implantu, który składa się z dwóch części: tytanowej śruby i filaru, odbywa się w dwóch etapach:

 • pierwszy stanowi wprowadzenie tytanowej śruby w szczękę lub żuchwę, po którym następuje okres gojenia i zespolenia się implantu z tkanka kostną czyli tzw. osteointegracja, podczas której staje się integralną częścią kości,
 • w drugim etapie, po okresie gojenia, do podstawy dołączana jest górna część implantu, na której odbudowany jest nowy ząb lub zęby, które wyglądają jak naturalne.

3. Czym rozpoczyna się leczenie implantologiczne?

Rozpoczynając leczenie implantologiczne, pacjentowi powinno być zrobione zdjęcie panoramiczne i tomografia komputerowa, które dadzą dokładny obraz stanu uzębienia oraz kości. Podczas badania jamy ustnej sprawdzamy szczegółowo stan dziąseł, zębów oraz kości. Lekarz przeprowadza również dokładny wywiad lekarski. Istnieją specjalne programy komputerowe, np. SIMPLANT, stosowany w naszej klinice, które pomagają w opracowaniu najlepszego przebiegu leczenia implantologicznego.

4. Czy po ekstrakcji można od razu wszczepić implant?

Oczywiście istnieje taka możliwość, ale jest uwarunkowana wieloma czynnikami związanymi głównie z warunkami anatomicznymi... oraz zdrową tkanką, w która będzie wszczepiany implant. Zaleca się jednak poczekać od 6-10 tygodni, tak aby tkanka kostna odbudowała się i wzmocniła oraz zagoiło się dziąsło. Jest to bardzo istotne przy wszczepianiu i szczelnym zamykaniu implantu przez dziąsło.

5. Czy wszczepienie implantu boli?

Wszczepienie implantu nie jest zabiegiem bolesnym, tak naprawdę pacjent znieczulany jest tak jak przy usuwaniu zęba i niepotrzebne jest znieczulenie ogólne ani narkoza. Oczywiście nie jest to zabieg komfortowy i mogą pojawić się nieprzyjemne odczucia związane z wibracjami, które powstają podczas zabiegu.

6. Jak długo trwa cały proces leczenia implantologicznego?

Możemy mówić o dwóch etapach leczenia implantologicznego:

 • etap chirurgiczny czyli wszczepienie implantu lub implantów oraz cały okres wygojenia trwają od 3-6 miesięcy,
 • etap protetyczny, czyli odbudowa zęba na zintegrowanym implancie, uzależniony od stanu kości pacjenta, tzn. jeśli w związku z deficytem kości, konieczne są zabiegi chirurgiczne mające na celu odbudowę utraconej kości - czas leczenia wydłuża się o kilka miesięcy. Ma to miejsce w przypadku np. odbudowy kości w rejonach zatok szczękowych (SINUS LIFT) czy też w innych miejscach, gdzie za pomocą biomateriałów lub przeszczepów kostnych musimy najpierw zabezpieczyć odpowiednią ilość kości do implantacji.

Przy sprzyjających warunkach anatomicznych, w niektórych przypadkach - odpowiednia ilość i jakość kości - możliwa jest implantacja oraz natychmiastowa odbudowa zęba lub zębów, uzupełnieniami prowizorycznymi. Po wygojeniu dziąsła następuje wymiana uzupełnienia prowizorycznego na ostateczne. Jest to tzw. natychmiastowe obciążenie implantu.

7. Czy każdemu pacjentowi można wszczepić implant?

Tak jak w przypadku innych zabiegów chirurgicznych istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania zabiegu implantologicznego.

Możemy je podzielić na bezwzględne, czyli takie, które wykluczają możliwość leczenia implantologicznego, i względne, czyli takie, które możemy zlikwidować i implantacja będzie wtedy możliwa.

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • ciężkie choroby psychiczne,
 • choroby układowe,
 • nie wyrównana cukrzyca,
 • zaburzenia hematologiczne,
 • totalny brak nawyków higienicznych,
 • skrajne przypadki atrofii czyli zaniku tkanki kostnej.

Przeciwwskazania względne:

 • wiek pacjenta - młodzi poniżej 16. roku życia nie mogą zostać poddani zabiegowi umieszczenia implantów, ponieważ ich kościec nie jest jeszcze w pełni rozwinięty,
 • cukrzyca - musimy na stałe wyrównać poziom cukru we krwi,
 • zła higiena jamy ustnej - musimy przeprowadzić higienizacji,
 • choroby przyzębia - zabiegi lecznicze na przyzębiu,
 • zaburzenia zgryzu - leczenie ortodontyczne,
 • brak odpowiedniej ilości tkanki kostnej - zabiegi odbudowy kości,
 • palenie papierosów.

8. Jakie korzyści wynikają z leczenia implantologicznego?

Leczenie implantologiczne pozwala w sposób maksymalnie naśladujący naturę uzupełnić utracone z różnych przyczyn zęby. Uzupełnienie to jest rozwiązaniem długotrwałym, poprawiającym wygląd i jakość życia. Dzięki implantom rozwiązujemy również problemy związane z klasyczną protetyką. Jest to alternatywa dla tradycyjnych mostów, które wymagają oszlifowania własnych zębów oraz dla ruchomych protez, które choćby najlepiej i najstaranniej wykonane nie są rozwiązaniem komfortowym dla pacjenta. W przypadku całkowitego bezzębia leczenie implantologiczne pozwala nam na ustabilizowanie protez, a nawet zastąpienie ich uzupełnieniem na stale umocowanym do wszczepów.

9. Czy wszczepienie implantu jest zabiegiem bezpiecznym?

Ogromny rozwój implantologii stomatologicznej spowodował, że w obecnych czasach leczenie to jest wysoko przewidywalne i bezpieczne dla pacjenta. Jeśli mówimy o ryzyku związanym z samym zabiegiem implantacji to jest to zabieg bardziej bezpieczny dla organizmu niż np. usunięcie zgorzelinowego zęba, gdzie w trakcie zabiegu dochodzi do wysiewu bakterii do krwioobiegu. Implantacja przeprowadzana w warunkach aseptycznych i, jeśli jest to konieczne, w osłonie antybiotykowej, jest zabiegiem bezpiecznym o bardzo małym 0,5% współczynniku powikłań.

10. Jakie jest ryzyko nieprzyjęcia się wszczepu?

Brak integracji implantu z kością zdarza się rzadko. Statystycznie jest to ok. 4%, czyli 100 wszczepionych implantów cztery nie zrastają się z kością. Przyczyny tych niepowodzeń są różne. Powodem może być zły stan kości, infekcja czy też błąd w technice samego zabiegu. Często trudno określić co było przyczyną wydzielenia się implantu. W żadnym wypadku nie jest to jednak reakcja alergiczna lub autoimmunologiczna.

11. Co w sytuacji, gdy implant po zabiegu nie zintegruje się z kością?

Niestety może się zdarzyć, że z trudnych do ustalenia przyczyn znajdą się państwo w małym odsetku pacjentów, u których nie nastąpiła osteointegracja, czyli implant nie zrósł się z kością. W tym przypadku musi on być usunięty, a następnie wysterylizowany i odesłany do producenta w celu wykonania badań. Po ok. 2 miesiącach u pacjenta powtórnie zostaje wykonany zabieg implantacji. W to samo miejsce wszczepiony zostaje nowy implant otrzymany od producenta w ramach gwarancji. Pacjent ponosi tylko koszt powtórnie wykonanego zabiegu.

12. Jak długo utrzyma się w kości wszczepiony implant?

Jeśli leczenie implantoprotetyczne zostało wykonane prawidłowo, a pacjent utrzymuje dobrą higienę jamy ustnej i regularnie zgłasza się na wizyty kontrolne, wyniki leczenia na pewno będą długoczasowe. Możemy tu mówić o średniej przeżywalności implantu, która wynosi 15-20 lat. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że bezproblemowe funkcjonowanie uzupełnień protetycznych na implantach w największym stopniu zależy od pacjenta. Idealnie utrzymywana higiena jamy ustnej oraz dbanie o własne zęby i dziąsła skutkuje bardzo długim czasem funkcjonowania implantów i odbudowanych na nich zębów.

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski i Iwona Gnach-Olejniczak, lekarze stomatolodzy UNIDENT UNION Dental Spa