Masz implant i co dalej?

W pełni zintegrowany implant doskonale odtwarza funkcje korzenia utraconego zęba i pozwala na:

  • Odbudowę jednego zęba bez konieczności spiłowania zdrowych i dobrych zębów w sąsiedztwie.
    Implanty w większym stopniu niż mosty i protezy przypominają naturalne zęby pod względem wyglądu, odczuwania i funkcji. Inaczej niż przy uzupełnianiu braku pojedynczego zęba standardowym trzypunktowym mostem, nie ma tu konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów, aby podtrzymywały most.
  • Odbudowę kilku zębów – niezależna implantacja nie narusza pozostałych zębów.
    W odróżnieniu od protez częściowych, które mogą powodować uczucie niewygody i przy noszeniu których widoczne są nieestetyczne metalowe haczyki, implanty są odczuwane, wyglądają i funkcjonują zupełnie jak naturalne zęby. Implanty tytanowe są tak mocne i tak silnie wiążą się z kością, że niekoniecznie na każdy brakujący ząb musi przypadać jeden implant. Tak naprawdę to tylko stomatolog zadecyduje, jaka liczba implantów będzie wskazana dla indywidualnego przypadku.
  • Odbudowę w przypadku bezzębia.
    Implanty zapewniają najlepszą stabilizację dla protez, które łączy się z implantami za pomocą utrzymujących je zatrzasków lub belek. Dla pacjenta oznacza to poczucie odzyskania swoich własnych zębów oraz całkowicie nową jakość życia.

Na zintegrowanym z kością implancie lub implantach, lekarz we współpracy z technikiem protetycznym wykonuje odbudowę brakującego zęba lub zębów.

Jest to bardzo istotny etap leczenia, gdyż źle zaplanowane i wykonane uzupełnienie protetyczne może zaprzepaścić całe dotychczasowe leczenie.

Implant odtwarza funkcje korzenia zęba. Jest on połączony z łącznikiem implantologicznym (patrz: Łączniki standardowe i indywidualne), który z kolei stanowi podstawę odbudowy korony zębowej. Dopiero te trzy elementy w pełni rekompensują utracony ząb.