Leczenie po leczeniu?

Wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, czy po zdjęciu aparatu ortodontycznego już zawsze będą mieli proste zęby i piękny uśmiech?

Czy na zawsze zatrzymam efekt leczenia ortodontycznego?

Przez całe życie lub przez ostatnie lata (wady nabyte) nasze zęby umiejscowione były w określonym miejscu, jednak na skutek działania sił, które wytworzył nasz aparat ortodontyczny, zostały przesunięte w nowe miejsca.

Co zrobić, żeby moje zęby zostały na nowym miejscu?

W celu utrzymania efektów leczenia musimy kontynuować leczenie ortodontyczne jeszcze przez wiele lat, co nazywamy leczeniem retencyjnym, które uniemożliwia lub w maksymalnym stopniu ogranicza występowanie tzw. recydywy, czyli nawrotu wady.

  • U większości dorosłych pacjentów leczenie retencyjne jest dożywotnie.
  • Leczenie retencyjne polega na przyklejeniu od wewnętrznej strony zębów tzw. retainerów stałych w postaci cienkich łuków oraz na użytkowaniu w nocy retainera ruchomego w zakresie szczęki lub szczęki i żuchwy.
  • U młodzieży czas leczenia retencyjnego jest krótszy, trwa kilka lat. Leczenie retencyjne odbywa się przy pomocy aparatów retencyjnych, które dzielimy na:
    • Aparat retencyjny stały - jest przytwierdzany do łuku zębowego na okres od kilku lat nawet dożywotnio (u dorosłych pacjentów),
    • Aparat retencyjny ruchomy - jest zwykle zakładany przez pacjentów na noc.

Wizyty kontrolne w leczeniu retencyjnym odbywają się co 6 miesięcy.

na zdjęciu: Anna Urbańska, asystentka implantologii i ortodoncji w klinice UNIDENT UNION Dental Spa