Endodoncja - leczenie kanałowe

Endodoncja to dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz tkanek okołowierzchołkowych (patrz: Leczenie kanałowe - jedna wizyta ), której podstawową metodą leczenia jest leczenie kanałowe. Współczesny rozwój technologii spowodował przełom w leczeniu kanałowym (endodontycznym) zębów.

OBECNIE MOŻEMY WYLECZYĆ KAŻDY ZĄB, KTÓRY JESZCZE NIE TAK DAWNO, SKAZANY BYŁ NA USUNIĘCIE!!!

W Klinice UNIDENT UNION Dental Spa lekarze celem perfekcyjnego przeprowadzenia leczenia kanałowego, korzystają z najnowocześniejszych urządzeń tj. mikroskop zabiegowy Carl Zeiss, mikrosilnik endodontyczny VDV.GOLD, laser Elexxion Claros, systemy wypełniania kanałów korzeniowych SYSTEMB i OBTURA, oraz radiowizjografia cyfrowa GENDEX. Umożliwiają one przeprowadzenie leczenia zakrzywionych lub niedrożnych kanałów, znalezienie nadliczbowych kanałów korzeniowych, usunięcie starych wypełnień i wkładów korzeniowych z kanałów oraz usuwanie złamanych narzędzi czy zamknięcie perforacji komory lub korzenia (patrz: Leczenie kanałowe - jedna wizyta, nowoczesne technologie ).

Leczenie endodontyczne jest zalecane przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba, ze wskazań protetycznych - przed wykonaniem korony lub mostu (patrz: Leczenie kanałowe - jedna wizyta, wskazania ).

Na czym polega leczenie endodontyczne?

Leczenie endodontyczne, inaczej kanałowe polega na dokładnym usunięciu zainfekowanej lub nieodwracalnie zmienionej zapalnie miazgi, a następnie szczelnym wypełnieniu oczyszczonych kanałów odpowiednim materiałem. Jest to zabieg przeprowadzany w kilku etapach na jednej wizycie:

  • usunięcie miazgi z komory zęba i kanałów korzeniowych,
  • pomiar długości kanałów,
  • chemiczno-mechaniczne opracowanie kanałów, za pomocą odpowiednich płynów oraz narzędzi ręcznych i maszynowych,
  • wypłukanie, a następnie szczelne wypełnienie oczyszczonych kanałów materiałami biokompatybilnymi. Uplastyczniona gutaperka, która idealnie adaptuje się do nieregularnego kształtu kanału, gwarantuje szczelne wypełnianie jego całości. Pozwala to na szybkie i skuteczne zniwelowanie bólu oraz przywrócenie funkcjonalności zęba.

Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontycznie zęba pozwala na długotrwałe utrzymanie własnego zęba w jamie ustnej jak również stanowi solidną podstawę pod koronę lub filar mostu przy uzupełnieniach protetycznych klasycznych i tych tworzonych w oparciu o implanty (patrz: Leczenie kanałowe - jedna wizyta ).

Przeciwwskazaniami do leczenia endodontycznego są osoby z grupy ryzyka (choroby serca, naczyń, zaburzenia metaboliczne) oraz osoby ze złą higieną jamy ustnej.

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski, lekarz stomatolog UNIDENT UNION Dental Spa