Leczenie próchnicy

Zniszczona struktura zęba niestety nie regeneruje się, a jedynym sposobem powstrzymania próchnicy jest leczenie. Celem leczenia jest zachowanie zęba i zapobiegnięcie ewentualnym dalszym powikłaniom. Wypełnianie zębów polega na usunięciu uszkodzonych tkanek zęba i umieszczenie w ich miejsce materiału przeznaczonego do odbudowy zębów. W klinice UNIDENT UNION Dental Spa stosujemy najwyższej jakości materiały służące odbudowie zębów (patrz: LECZENIE UBYTKÓW).

W przypadkach bardzo zaawansowanego procesu próchnicowego dochodzi do zakażenia tkanek miękkich znajdujących się w zębie. Wówczas zachodzi konieczność leczenia kanałowego (patrz: LECZENIA KANAŁOWE-1 WIZYTA). Całkowite zaniedbanie leczenia próchnicy może doprowadzić do rozwinięcia się zgorzeli (obumarcia i procesu gnilnego), która w konsekwencji wymaga rozszerzenia zakresu leczenia zęba.

na zdjęciu: Weronika Pióro, asystentka implantologii i ortodoncji w UNIDENT UNION Dental Spa