Leczenie ubytków

Przez wiele lat istotnym problemem było stworzenie takiego materiału do wypełnień ubytków w zębach (czyli plomb), który trwale łączyłby się z tkanką zęba, był odporny na nacisk, żucie i ścieranie. Udało się to osiągnąć w 50. latach, kiedy wynaleziono technikę wytrawiania szkliwa zębowego kwasem. Dzięki temu uzyskano przyleganie (adhezję) do siebie szkliwa, zębiny oraz plomby.

W Klinice UNIDENT UNION Dental Spa wykorzystujemy dwie techniki wypełniania ubytków:

 • Metoda bezpośrednia polega na wypełnieniu ubytku materiałem kompozytowym bezpośrednio w zębie. Stosowane jest w przypadku mniejszych i niezbyt rozległych zmian próchnicowych.
 • Metoda pośrednia polega na zastosowaniu gotowego wypełnienia/ wkładu zwanego Inlay/ Olany, który przygotowany jest w laboratorium. Jest to najlepsze rozwiązanie odbudowujące brakujące tkanki zęba. Inlay i onlay mają wiele zalet. Są trwałe, estetyczne i odporne na ścieranie. Odbudowany ząb wygląda bardzo naturalnie i może nadal spełniać swoje funkcje, szczególnie dzięki precyzyjnej odbudowie kształtu anatomicznego. Jest to metoda najbardziej trwała, wytrzymała i estetyczna.

Jednym z najważniejszych zadań Kliniki UNIDENT UNION Dental Spa jest zapewnienie u naszych Pacjentów stosunkowo najmniejszej różnicy między wyglądem wykonanego uzupełnienia a zęba naturalnego. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest, aby właściwości optyczne, takie jak kolor, transparencja, fluorescencja czy też opalescencja materiałów wypełniających, były zbliżone do analogicznych właściwości optycznych tkanek zęba. Istnieje znaczne zróżnicowanie w kolorystyce ludzkich zębów oraz różny stopień przenikania światła przez szkliwo i zębinę.

W Klinice UNIDENT UNION Dental Spa do wypełniania ubytków stosujemy tylko nowoczesne sposoby i materiały.

Obecnie używa się wypełnień plomb kompozytowych, zarówno do wypełnień ubytków w zębach przednich, jak i bocznych. Niewielkie ubytki wypełnia się również cementem glasjonomerowym. We współczesnej stomatologii popularne stają się także wypełnienia ceramiczne, bywają też plomby z kowalnego (klepanego) złota.

Rodzaj wypełnienia zależy od grubości ścianek zęba. Musi być też dobrany do siły, jaka działa na ząb podczas gryzienia (niedostatecznie mocne wypełnienie może wypaść albo spowodować pęknięcie zęba). Inne wypełnienia stosuje się do zębów przednich, inne do tylnych. O wyborze rodzaju wypełnienia zawsze decyduje stomatolog. Wypełnienie zęba trwa od 15 minut do godziny. Zawsze dbamy, aby wypełnienie było szczelne (żeby nie było wokół niego szczeliny, przez która bakterie mogłyby dostać się do środka, powodując próchnicę wtórną) i starannie zeszlifowane ( by było dobrze dopasowane do zgryzu).

NOWOCZESNE WYPEŁNIENIA SĄ ESTETYCZNE, NIE POWODUJĄ ALERGII I CO NAJWAŻNIEJSZE - LECZĄ PRÓCHNICĘ

KOMPOZYTY

ZŁOŻONY CUD WSPÓŁCZESNEJ TECHNOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

Kompozyty to materiały kosmetyczne stosowane w stomatologii od 30 lat. Przez cały ten okres dzięki rozwojowi chemii tworzyw sztucznych pojawiają się coraz bardziej nowoczesne ich rodzaje. Kompozyty występują w formie chemoutwardzalnej i światłoutwardzalnej. Do polimeryzacji takiego wypełnienia stosuje się lampy polimeryzacyjnej. Materiały światłoutwardzalne charakteryzują się lepszym efektem kosmetycznym i trwałością w porównaniu z chemoutwardzalnymi oraz większą łatwością w ich zakładaniu. Posiadają tzw. systemy wiążące (bonding), które wytwarzają fizykochemiczne połączenie tkanek zęba z wypełnieniem.

W Klinice UNIDENT UNION Dental Spa wykorzystujemy materiały, które posiadają właściwości odbudowujące, ale i przywracającą funkcje, i wygląd zęba, zaliczyliśmy do nich:

 • możliwość dobrania właściwego koloru, a także przezierności oraz współczynnika załamania światła,
 • dobra adhezja do szkliwa,
 • wysoka odporność na zgniatanie,
 • umacnianie struktury zębów poprzez wklinowanie się żywicą w szkliwo,
 • działanie kariostatyczne poprzez uwalnianie jonów fluoru,
 • kontrast w obrazie RTG.

Materiały kompozytowe były zazwyczaj wykorzystywane do wypełniania uszkodzeń w przednich zębach. Obecnie wykorzystujemy kompozyty nowych generacji, które także znakomicie sprawdzają się w zębach bocznych.

Stosowane w UUDS wypełnienia kompozytowe hybrydowe posiadają tzw. „efekt kameleona“ polegający na optycznym zlewaniu się połączenia wypełnienia ze ścianą zęba. Materiały te posiadają wiele odcieni umożliwiających idealne dopasowanie do koloru zęba. Poza zaletami estetycznymi charakteryzują się bardzo wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Im lepszy efekt, tym mniej widoczne jest wypełnienie. Aby uzyskać optymalną estetyczną integrację z tkankami zęba, wypełnienie powinno zostać wykonane z kilku odcieni, które równoważą w sobie trójwymiarowe cechy barwne:

 • barwa (hue) - czystość koloru,
 • chroma - nasycenie koloru,
 • wartość (świetlna) - jaśniejszy kolor (więcej światła odbitego) lub ciemniejszy kolor (więcej pochłoniętego światła).

IM LEPSZY EFEKT KAMELEONA, TYM PEŁNIEJSZA INTEGRACJA ESTETYCZNA

Doświadczenia kliniczne z użyciem zwykłych kompozytów pokazują, że nie udaje się uzyskać dobrego efektu kameleona przy użyciu jednego odcienia. Dla uzyskania lepszego efektu i akceptowalnej estetyki należy dodać inne odcienie. Efekt kameleona uzyskany jednym odcieniem jest tak dobry, że wypełnienie nie tylko upodabnia się do sąsiednich zębów, ale wręcz staje się estetycznie niewidzialne. Nazywamy to pełną integracją. Jedną z podstawowych przyczyn tego efektu jest bardziej zróżnicowana niż w innych kompozytach struktura, która w naturalny sposób odbija i rozprasza światło. Sposób w jaki naturalny ząb odbija światło decyduje o widzeniu jego barwy. Gdy wszystkie długości fal ulegają odbiciu, jak od powierzchni bardzo wypolerowanego zęba, ujawnia się efekt zwierciadlany. Refleksy światła odbitego od wewnętrznych struktur naturalnego zęba są modyfikowane przez zróżnicowane płaszczyzny odbicia. W odmienny sposób odbijają światło pryzmaty szkliwa, kanaliki zębinowe, zębina okołokanalikowa, międzykanalikowa i połączenie zębinowo-szkliwne. Te złożone struktury w różny sposób pochłaniają i odbijają światło. Ten rodzaj odbicia nazywany jest odbiciem rozproszonym i decyduje o czystości barwy, nasyceniu, jasności, przezierności i opalizacji. Fluorescencja jest efektem emisji światła przez strukturę zęba wzbudzonego przez UV. Podstawowym czynnikiem powodującym pełną integrację estetyczną jest zróżnicowane struktury wewnętrznej. Cząsteczki mikrowypełniacza i mikroinserty, spolimeryzowanego kompozytu z ziarnem ceramicznym odbijają, rozpraszają i pochłaniają światło inaczej niż klasyczny wypełniacz. Ilość każdego rodzaju cząsteczek jest precyzyjnie dobrana. W rezultacie kompozycja oddaje naturalne wewnętrzne refleksy jak w żywym zębie.

Zastosowanie kompozytów daje możliwość użycia techniki warstwowej (położenie warstwy kompozytu, wymodelowanie, utwardzenie i kładzenie następnej warstwy). Ponadto lekarz stomatolog ma więcej czasu na modelowanie powierzchni plomby, jeszcze w stanie plastycznym. Także porowatość wypełnienia jest znacznie zredukowana, a podczas jego kształtowania zaoszczędza się wiele zdrowej tkanki zęba.

NANOKOMPOZYTY

Termin nanokompozyt pojawił się w stomatologii niedawno będąc efektem poszukiwań kompozytu, który połączyłby właściwości kompozytów hybrydowych tj. wytrzymałość i uniwersalność, z właściwościami mikrofili - znakomitą estetyką, łatwością polerowania oraz fluorescencją odpowiadającą fluorescencji zębów.

Nanokompozyty są systemem do odbudowy bezpośredniej w technice warstwowej. Pozwalają na wykonanie wysoce estetycznych odbudów bezpośrednich w sposób prosty i powtarzalny .Ten innowacyjny system bazuje na koncepcji trzech przezierności (opaker, zębina i szkliwo) i pozwala na wykorzystanie wiedzy histologicznej( budowy tkanek zęba) do stworzenia wielobarwnej, pełnej życia odbudowy.

 1. Idealnie pozwalają odtworzyć budowę naturalnego zęba.
 2. Zapewnia idealną kombinację wytrzymałości i estetyki.

Wypełnienie nanokompozytowe świetnie dopasowuje się do koloru zęba - efekt kameleona. Im lepszy jest ten efekt, tym mniej widoczne jest wypełnienie i pełniejsza integracja estetyczna. Morfologia tkanek wpływa na właściwości optyczne, które decydują o wyglądzie zęba. Wypełnienie powinno naśladować te właściwości:

 • przezierność - ząb tworzą tkanki przepuszczające światło oraz tkanki opakerowe,
 • opalizacja - struktura szkliwa odpowiednio oświetlona wywołuje efekt skrzącej się bieli,
 • fluorescencja - zdolność do pochłaniania światła UV i emitowania widzialnego światła w zakresie barw niebieskich.

Zdolność nanokompozytów do odbicia światła w naturalny sposób oznacza, że jej barwa, nasycenie, jasność, przezierność, opalescencja i fluorescencja są takie, jak w naturalnym żywym zębie. Uzyskanie optymalnej integracji estetycznej jest możliwe przy wykorzystaniu pojedynczego odcienia.

W celu zamaskowania dużych wypełnień, przebarwień czy anomalii budowy szkliwa (szczególnie na zębach przednich) wykorzystujemy materiały kompozytowe w kolorze dobranym do zęba. Takie zabiegi to licowanie, które polega na zeszlifowaniu 0,5 mm zmienionego szkliwa i nałożeniu materiału kompozytowego. Można także najpierw pobrać wycisk, wykonać model i po wytrawieniu szkliwa umocować na zębie licówkę z kompozytu lub porcelany.

GLASJONOMEROWE CEMENTY

Stosuje się je do niewielkich ubytków. Ich chemiczne właściwości sprawiają, że dobrze wiążą się z zębiną i szkliwem, co daje lepsze umocowanie plomby. Charakteryzują się również bardzo dobrą adhezją do kompozytów, amalgamatów i metali. Poza tym mają działanie przeciwpróchnicowe dzięki uwalnianiu fluoru , są kompatybilne z tkankami zęba , mają dobrą wytrzymałość mechaniczna oraz rozszerzalność i przewodnictwo cieplne zbliżone do tkanek zęba. Nie są jednak tak estetyczne jak kompozyty i trudno dopasować je do odcienia zęba (są białe), są też słabsze i dość szybko się ścierają. Stosuje się je do pokrywania ubytków przy szyjkach zębowych, jako dodatkowy podkład pod plombę kompozytową i do wypełniania zębów mlecznych. Trzeba je wymieniać co kilka lat.

KOMPOMERY

Kompomery to materiały powstałe z połączenia cementów szklano- jonomerycznych z kompozytami. Podobnie jak glass - jonomery uwalniają fluor, wykazują również bardzo dobrą adhezję do tkanek zęba, a dzięki dodatkowi żywicy charakteryzują się mniejszą ścieralnością i lepszą polerowalnością. Są jednak mniej wytrzymałe mechanicznie niż kompozyty, co ogranicza ich stosowanie do odbudowy kątów i brzegów siecznych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach żujących zębów stałych. Wyjątek stanowią zęby mleczne.

ORMOCERY

Ormocery to organicznie modyfikowane materiały ceramiczne. Matryca tych materiałów zbudowana jest na bazie ceramicznego polisiloksanu. Stosunkowo krótka obecność ormocerów na rynku sprawia, że są to materiały jeszcze słabo poznane. Wydaje się, że w przyszłości mogą stać się one alternatywą dla amalgamatów i kompozytów.

INLAY I ONLAY

Inlay i Onlay to kosmetyczne wypełnienia w koronie zęba, które stosuje się w przypadku dużych ubytków. Stanowią one lepszą alternatywę wypełnienia w zębie wykonanego metodą tradycyjną. Umożliwiają dokładną rekonstrukcję kształtu anatomicznego (guzków, bruzd punktów stycznych między zębami). Wykonuje się je w pracowni protetycznej na podstawie pobranych wycisków. Najczęściej wykonywane są z porcelany ze względu na jej uniwersalne właściwości, ale można je również wykonywać ze stopów złota, materiałów kompozytowych lub jako kompozycje złożone np. złoto i ceramika.

Wkłady (inlay) i nakłady (onaly) po wykonaniu w pracowni techniki dentystycznej są wklejane do odpowiednio przygotowanego ubytku w zębie. Materiałem wiążącym są specjalne cementy. Preparacja zęba pod Inlay i Onlay różni się od przygotowania ubytku pod wypełnienie kompozytowe dlatego, że kompozyt układany jest warstwami, a Inlay i Onlay otrzymujemy gotowe w laboratorium.

Cementy i żywice, na których osadza się te konstrukcje, zapewniają idealną szczelność i nie wypłukują się. Połączenie to jest bardzo mocne i trwałe. Ponadto zakres preparacji pod Inlay i Onlay jest mniejszy niż pod korony protetyczne. Zalecamy je również Pacjentom z alergią na materiały plastyczne czy inne składniki zawarte w wypełnieniach.

Inlay i onlay mają wiele zalet. Są trwałe, estetyczne i odporne na ścieranie. Odbudowany ząb wygląda bardzo naturalnie i może nadal spełniać swoje funkcje szczególnie dzięki precyzyjnej odbudowie kształtu anatomicznego. Wzmacnia ząb o 75%, tradycyjne wypełnienie utrwala wytrzymałość zęba tylko w 50%. Średnia żywotność wypełnienia to ok. 5-7 lat, a trwałość Inlay- Olany to 10 lat.

Zalety i wady wkładów i nakładów Inlay/Onlay

Zalety:

 • Bardzo estetyczne,
 • Są trwalsze niż wypełnienia tradycyjne, dzięki temu, że są silnie przytwierdzone do zęba za pomocą klejów żywicznych,
 • Dokładniej odbudowują kształt anatomiczny korony zęba,
 • Są alternatywą dla wypełnienia tradycyjnego, gdy jego wykonanie okazuje się niemożliwe,
 • Nie ulegają przebarwieniem,
 • Nadają się do rekonstrukcji dużych ubytków, mogą być w pewnych przypadkach alternatywą dla wykonania koron protetycznych; odbudowa wymaga mniejszej preparacji niż w przypadku koron protetycznych,
 • Jest to rekonstrukcja długoczasowa,
 • Nadwrażliwość na oddziaływanie czynników zewnętrznych zwykle nie występuje,
 • Inlay/Onlay wykonany z porcelany charakteryzuje się perfekcyjną estetyką,
 • Inlay/Onlay wykonany ze złota odtwarza idealnie kształt, charakteryzuje się bardzo dobrą szczelnością brzeżną, działa bakteriobójczo, ma jednak kolor metaliczny.

Wady:

 • Wysoka cena.

Materiały, z których wykonane są Inlay i Onlay:

PORCELANA

Wkłady porcelanowe to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie. Metoda pośrednia, użyta do modelowania ubytku w laboratorium, pozwala na prawie idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba oraz jego punktów stycznych. Porcelana odlewana lub tłoczona pod ciśnieniem daje jeszcze lepsze efekty.

GALWANOINLAY

Specjalną odmianę wkładów ceramicznych stanowi galwanoinlay, czyli wkład, którego model wykonuje się na kikucie odbudowanego zęba i elektrogalwanicznie nakłada cienką warstewkę złota. Złoto pokrywa się następnie ceramiczną licówką, jednak złoty brzeg wkładu bywa widoczny.

KOMPOZYTY

Wykonane przez laboratorium z najtwardszych materiałów o niskim stopniu ścieralności.

na zdjęciu: Weronika Pióro, asystentka implantologii i ortodoncji w UNIDENT UNION Dental Spa