korony pełnoceramiczne na implantach, korony pełnoceramiczne na zębach własnych
Pełna rekonstrukcja uzębienia z podwyższeniem zwarcia licówkami, koronami pełnoceramicznymi na zębach własnych oraz na implantach