protetyka, korony pełnoceramiczne, korony solowe na zębach własnych
Korony pełnoceramiczne na zębach własnych w łuku górnym po uprzednim przed protetycznym leczeniu ortodontycznym