Protezy

W wielu przypadkach niestety uzupełnienie dużych braków zębowych nie jest możliwe przy pomocy mostów. W takiej sytuacji Klinika Unident Union proponuje Państwu alternatywne dla mostu rozwiązanie - PROTEZA, która jest uzupełnieniem ruchomym.

PROTEZY OSIADAJĄCE

Są to akrylowe uzupełnienia ruchome. W skrajnych przypadkach odtwarzają wszystkie zęby (tzw. proteza całkowita).

Utrzymują się w ustach na zasadzie przyssania do tkanek miękkich. Jest to popularne rozwiązanie o stosunkowo niskim koszcie, posiadające jednak liczne wady: trudności w adaptacji, dyskomfort użytkowania, niedogodności w spożywaniu pokarmów, niszczące działanie na kości szczęk, konieczność wymiany co kilka lat, bardzo często występujący odruch wymiotny.

Proteza osiadająca odtwarzająca część uzębienia (tzw. proteza częściowa) wykorzystuje dodatkowo zachowane zęby, aby znaleźć utrzymanie. Klamry utrzymujące są zwykle widoczne w uśmiechu.

PROTEZY TYPU OVERDENTURE

Są to ruchome uzupełnienie protetyczne, pokrywające na całej powierzchni korzeń lub korzenie resztkowego uzębienia lub implanty. Protezy te utrzymywane są na korzeniach lub wszczepach poprzez: zatrzaski, magnesy, korony teleskopowe, zespolenia belkowe. Są to uzupełnienia spełniające wymogi estetyki, chroniące kości szczęk przed zanikiem oraz zapewniające akceptowalny komfort dla pacjenta. Warunkiem koniecznym jednak w przypadku użytkowania tego typu protez jest opanowanie przez pacjenta zasad utrzymywania idealnej higieny jamy ustnej i regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne!

PROTEZY NATYCHMIASTOWE

Protezy natychmiastowe to protezy oddawane pacjentowi zaraz po ekstrakcji zębów. Na pierwszej wizycie lekarz pobiera wyciski szczęki (szczęka zawiera zęby przeznaczone do usunięcia). Następnie wysyła je do laboratorium, gdzie technik z wycisku odlewa model gipsowy, a potem wycina zęby przeznaczone do ekstrakcji. Na takim modelu przygotowuje protezę. W następnym etapie technik przesyła pracę do gabinetu. Na następnej wizycie lekarz usuwa zęby i dopasowuje protezę. Niestety, nie zawsze można wykonać takie uzupełnienie. Czasami zęby są w tak złym stanie, są tak mocno rozchwiane, że zachodzi realna obawa, że zostaną usunięte podczas pobierania wycisku. Wtedy niestety można wykonać tylko protezę wczesną (wyciski pobiera się natychmiast po ekstrakcji, a protezę oddaje po około dwóch dniach).

PROTEZY SZKIELETOWE

Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych tzw. podpartych. Wykorzystuje się je w przypadku braków zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem.

Główną ich częścią jest metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie, który jest na tyle cienki i zredukowany iż praktycznie nie przeszkadza użytkującemu. Ciernie są to wypustki opierające się na żujących powierzchniach zębów. Przenoszą one siły żucia z bezzębnych wyrostków zębodołowych na zęby filarowe wraz z ich ozębną. Należy podkreślić, że jest to fizjologiczny sposób przenoszenia sił zgryzowych na kości i stanowi niewątpliwie zaletę tego rodzaju uzupełnień. Również błona śluzowa i okostna uczestniczą w przenoszeniu sił, ale w dużo mniejszym stopniu niż ma to miejsce w protezach osiadających. Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protez na podłożu. Ze względu na ich niekosmetyczny wygląd są one coraz częściej zastępowane przez mocowane na koronach zasuwy, zatrzaski i korony teleskopowe. W celu umożliwienia takiego utrzymania protezy, konieczne jest okoronowanie zębów sąsiadujących z protezą. Połączenie protezy z koronami następuje bez widocznych elementów metalowych (klamry, ciernie), co umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu kosmetycznego.

na zdjęciu: Adriana Jaworek, pacjentka UNIDENT UNION Dental Spa, leczona ortodontycznie aparatem Damon (1,5 roku)