Radiologia cyfrowa

RADIOGRAFIA CYFROWA WKROCZYŁA W ŚWIAT NOWOCZESNEJ STOMATOLOGII

Sukces w leczeniu stomatologicznym zapewnia doświadczenie i wiedza lekarza poparte możliwością nowoczesnej diagnostyki. Nowe technologie aparaturowe, informatyczne i materiałowe pozwalają nam na wykonywanie zabiegów z jeszcze większą dokładnością a niejednokrotnie umożliwiają zastosowanie procedur wcześniej niewykonalnych.

Podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przed lub w trakcie leczenia stomatologicznego jest diagnostyka radiologiczna. W ostatnich latach powstało wiele systemów radiografii cyfrowej wzbogacających tradycyjną metodę wykonywania zdjęć RTG. Zaletami tych technik są między innymi: zmniejszenie dawki promieniowania, możliwość komputerowej obróbki oraz pomiar gęstości kości.

Nowoczesna aparatura radiologiczna używana do diagnostyki w naszej Klinice, ze względu na nowe technologie wykorzystane w jej skonstruowaniu, zapewnia całkowite bezpieczeństwo i dokładną diagnozę. Dawki promieniowania wykorzystywane do prześwietleń są minimalne, ustalane przez komputer, indywidualnie dla każdego Pacjenta.

na zdjęciu: Weronika Pióro, asystentka implantologii i ortodoncji w UNIDENT UNION Dental Spa