Pracownia RTG

Zapraszamy do pracowni RTG Kliniki UNIDENT UNION Dental Spa, w której przy użyciu najnowocześniejszej aparatury wykonujemy rentgenodiagnostykę.

Dysponujemy sprzętem, który pozwala na szybkie planowanie zabiegów na podstawie:

  • zdjęcia panoramicznego,
  • cefalometrycznego,
  • stawów skroniowo-żuchwowych,
  • celowanego,
  • przednio-tylnego czaszki

Cyfrową diagnostykę rentgenowską wykonujemy przy użyciu:

CRANEX D

Cranex jest aparatem RTG wykonującym zdjęcia panoramiczne i cefalometryczne. Łączy w sobie cechy pozwalające zmniejszyć dawkę promieniowania dla Pacjenta (Autodose) i zapewnić wysoką jakość obrazu. Umożliwia dostosowanie czasu ekspozycji do oczekiwanej jakości zdjęcia - od obrazowania poglądowego do dokładnych obrazów diagnostycznych. W trybie dziecięcym posiada zmniejszony zakres obrazowania i niższą dawkę dla małego Pacjenta. Cyfrowe przechwytywanie obrazu i jego obróbka pozwalają zapewnić najniższy poziom promieniowania.

Jakość uzyskiwanych zdjęć przez aparat Cranex, w porównaniu do innych tego typu dostępnych urządzeń RTG należy do najlepszych na rynku.

Ideą przewodnią konstruktorów było uzyskanie aparatu do wykonywania wszystkich podstawowych rodzajów zdjęć pantomograficznych i odległościowych z cefalostatem najwyższej jakości przy jednoczesnym zachowaniu zasad prostej obsługi i możliwością automatycznego doboru parametrów.

Geometria projekcji zdjęć pantomograficznych zapewnia najwyższą jakość, niezależnie od budowy anatomicznej twarzoczaszki.

Niespotykana gdzie indziej technika osobnego generatora do wykonywania zdjęć cefalometrycznych, która posiada wbudowany filtr do tkanek miękkich jest na stałe sprzężona z cefalostatem i zapewnia powtarzalność zdjęć nie obarczonych błędem pozycjonowania głowicy.

Dzięki osobnemu generatorowi w aparacie Cranex możliwe jest uzyskanie zdjęć cefalometrycznych w projekcji równoległej nie możliwej do zrealizowania przez większość innych aparatów dostępnych na rynku.

RTG pantomograficzny (zdjęcia rtg panoramiczne zębów tzw. rentgen panoramiczny) , popularnie nazywany "panoramą", gdyż umożliwia ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Badanie to jest niezbędne do oceny stanu zębów Pacjenta oraz do zaplanowania leczenia. Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz z strukturami sąsiadującymi jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych. Zdjęcie rtg panoramiczne (pantomograficzne) jest niezbędne do leczenia implantologicznego oraz ortodontycznego.

RTG cefalomteryczny (zdjęcia rtg cefalometryczne zębów tzw. rentgen cefalometryczny, cefalo) - zdjęcie rtg cefalometryczne zębów (cefalo) umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego.

DIGORA

W Klinice UNIDENT UNION Dental Spa wykorzystujemy system DIGORA, który usprawnia codzienne czynności związane z wykonywaniem radiogramów w naszej Klinice.

Jest to najnowocześniejszy system wewnątrzustny, o najwyższych parametrach obrazowania cyfrowego w stomatologii.

Oparty jest na bardzo czułej i inteligentnej technologii odczytu płytek obrazowych, pozwalającej uzyskać wysoką jakość obrazu o wyjątkowo szerokim zakresie dynamiki. W rezultacie na otrzymanym zdjęciu widoczne są nawet drobne szczegóły, wielkości nawet 0,06 mm. Ponadto system Digora Optime umożliwia redukcję czasu naświetlania i praktycznie eliminuje niedoświetlenie i prześwietlenie obrazów.

Oprogramowanie systemu Digora, które stosujemy w Klinice UNIDENT UNION Dental Spa daje możliwość pomiaru gęstości kości twarzoczaszki, głównie szczęki i żuchwy oraz zapewnia uzyskiwanie znakomitych wyników leczenia, dzięki najwyższej jakości radiogramom. Digora to:

  • doskonała jakość obrazu - 14,3 lp/mm (rozdzielczość rzeczywista),
  • odczyt w 100% automatyczny,
  • bezdotykowa obsługa,
  • możliwość natychmiastowego podglądu,
  • istotnie zmniejszona dawka promieniowania, co jest najważniejsze dla naszych Pacjentów.

GENDEX

Gendex jest kolejnym aparatem RTG wykorzystywanym w Klinice UNIDENT UNION Dental Spa, w diagnostyce radiologicznej.

RVG (radiowizjografia, zdjęcia rtg punktowe zębów tzw. rentgen punktowy) , czyli cyfrowy rentgen o zminimalizowanej dawce promieniowania, co umożliwia wykonywanie bez ryzyka wielu zdjęć wszystkim Pacjentom łącznie z dziećmi.

Zdjęcia RTG zębów wykonywane aparatem Gendex w klinice UNIDENT UNION Dental Spa charakteryzują się doskonałą jakością. Obraz jest rejestrowany przez specjalny elektroniczny czujnik o niewielkich rozmiarach, który jest umieszczany w jamie ustnej Pacjenta w specjalnym trzymadełku. Dzięki wyeliminowaniu kliszy RTG o dużych wymiarach i ostrych krawędziach znacznie łatwiej można wykonać wysokiej jakości zdjęcie u Pacjentów z odruchem wymiotnym. Obraz uzyskiwany za pomocą RVG jest w formie cyfrowej dzięki czemu można poddać go specjalistycznej analizie diagnostycznej, co było niemożliwe w przypadku klasycznych zdjęć RTG na kliszach. Analiza komputerowa umożliwia m.in. wykonanie pomiarów bezpośrednio na zdjęciu zarówno odległości jak i kątów, densytometrię (pomiar gęstości) oraz płynną regulację parametrów ekspozycji zdjęcia (kolor, kontrast, jasność, nasycenie, przejście negatyw-pozytyw).

Gendex jest aparatem służącym do wykonania małych, punktowych zdjęć rentgenowskich, które umożliwiają ocenę i diagnozowanie zębów stałych i mlecznych, okolicznej struktury kostnej oraz miękkiej tkanki, uzębienia i dziąseł, uwidaczniając np. zęby nadliczbowe i uszkodzone, narzędzia podczas przeprowadzenia leczenia kanałowego oraz zmiany chorobowe w czasie leczenia zachowawczego.

Gendex służy również do wykonania zdjęć z zewnątrz jamy ustnej dla celów radiologii szczękowo-twarzowej jak np. projekcja przezczaszkowa ATM lub projekcja szczęki boczna przy użyciu zewnątrzustnej kasety rentgenowskiej.

Na życzenie Pacjenta zdjęcie może być wydane w formie wydruku na papierze fotograficznym w wysokiej rozdzielczości oraz na płycie CD lub może być przesłane natychmiast e-mailem pod wskazany adres.

na zdjęciu: Weronika Pióro, asystentka implantologii i ortodoncji w UNIDENT UNION Dental Spa