Radiologia cyfrowa a analogowa

O zaletach radiologii cyfrowej we współczesnej stomatologii napisano już wiele, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji ukazujących przewagę radiologii cyfrowej nad analogową.

 • Obraz stworzony klasycznie, czyli na kliszy fotograficznej, nie może być zmieniony.
 • Obraz stworzony cyfrowo można powiększyć, zmniejszyć, wyświetlić negatyw, pozytyw, wybrać kontrast, wysycenie, zmienić zaczernienie. Na monitorze można zrobić niezbędne pomiary, wybrać obszar zainteresowania i przeprowadzić jego szczegółową ocenę. To umożliwia wyższą wykrywalność zmian.
 • W radiologii tradycyjnej klisza fotograficzna jest detektorem promieniowania (nawet nieudane badanie wymaga jej zużycia), film taki może ulec zniszczeniu i starzeje się
 • W radiografii cyfrowej nie ma nośnika, a detektorem promieniowania jest płyta obrazowa, zdjęcie jest trwałe i nie starzeje się.
 • Obraz na kliszy (może być w danej chwili tylko w jednym miejscu).
 • Obraz cyfrowy umożliwia jednoczesną prace i dyskusję nad badaniem kilku specjalistów, których dzieli np. ściana sali operacyjnej, piętro placówki medycznej czy nawet ocean. Umożliwia nam to konsultację z innymi specjalistami z całego świata.
 • Diagnostyka różnych struktur możliwa jest po dodatkowych zdjęciach i kolejnych naświetlaniach pacjenta.
 • Cyfrowy obraz radiograficzny umożliwia diagnostykę różnych struktur (kości, tkanki miękkie) z jednej ekspozycji oszczędzając pacjentowi dodatkowych dawek promieniowania. duża tolerancja cyfrowej radiografii na błędy w doborze parametrów ekspozycji prawie całkowicie eliminuje konieczność powtórnego naświetlania pacjenta.
 • Klasyczne archiwa filmów rentgenowskich zajmują miejsce i wymagają obsługi przez personel. Odnalezienie poprzedniego badania, często po latach, jest uciążliwe, a często niemożliwe. Zagubione badanie znika zwykle bezpowrotnie, co utrudnia diagnostykę i jest powodem kolejnych, zbędnych badań.
 • Archiwizacja obrazów cyfrowych prowadzona jest na dowolnych nośnikach komputerowych (płyty CD, DVD, dyski twarde, pamięci flash, itp.) obraz w prosty sposób można kopiować, dystrybuować lub przeszukiwać.
 • Wydanie pacjentowi wyniku badania w postaci kliszy lub klisz.
 • Wydanie badania na płycie CD lub innych nośnikach.

na zdjęciu: Weronika Pióro, asystentka implantologii i ortodoncji w UNIDENT UNION Dental Spa