Sztuka ortodoncji

Leczenie ortodontyczne w klinice UNIDENT UNION Dental Spa obejmuje w różnych częściach podstawy naukowe ortodoncji - jak również uwzględnia SZTUKĘ ORTODONCJI .

SZTUKA I UMIEJETNOŚCI KLINICZNE LEKARZY ORTODONTÓW W KLINICE UNIDENT UNION DENTAL SPA ODGRYWAJA ZASADNICZĄ ROLĘ W OSIĄGANIU OCZEKIWANYCH PRZEZ NAS EFEKTÓW I SPEŁNIENIU OCZEKIWAŃ NASZYCH PACJENTÓW

Leczymy przede wszystkim pacjentów dorosłych i osiągnięcie wyników leczenia ortodontycznego określanych jako NORMA jest często nie satysfakcjonujące,

PONIEWAŻ NASI PACJENCI ZWYKLE OCZEKUJĄ DUŻO WIĘCEJ!

Poprawa jakości życia człowieka poprzez uatrakcyjnienie jego wyglądu jest efektem leczenia ortodontycznego i jest nie do przecenienia. Nowym dążeniem jest doprowadzenie do perfekcji zarówno rysów twarzy jak i pojedynczych zębów na co składa się makro i mikroestetyka.

MAKROESTETYKA

W UNIDENT UNION Dental Spa stosujemy ortodoncję dorosłych, a strategia jej zawiera elementy, które zapobiegają negatywnym efektom starzenia. Znajomość charakterystyki starzenia się tkanek miękkich ma zasadniczy wpływ na plan leczenia ortodontycznego oraz wygląd twarzy w perspektywie krótko i długoterminowej.

Plan leczenia w UNIDENT UNION Dental Spa zawiera elementy koncepcji oceny konturów twarzy, takich jak: położenie brody, warg oraz stopień wypukłości tzw. MID-FACE czyli środkowy odcinek twarzy. Są to podstawowe składowe tzw. MAKROESTETYKI, obserwacja których pozwoli na zaplanowanie leczenia ortodontycznego tak, aby osiągnąć ostateczny wygląd twarzy, który jest najbardziej oczekiwany przez naszych Pacjentów, a w wielu przypadkach przywróci MŁODSZY WYGLĄD .

W Klinice UNIDENT UNION Dental Spa stosujemy nowe koncepcje klasyfikacji estetycznej oraz koncepcje "projektowania uśmiechu", które

POZWALAJĄ NA OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW LECZENIA ORTODONTYCZNEGO POWYŻEJ NORMY!

MIKROESTETYKA

W kontekście MIKROESTETYKI zawierają się składowe dotyczące kształtów, proporcji i sposobu ustawienia pojedynczych zębów i całych grup zębowych.

KSZTAŁT I PROPORCJE ZĘBÓW CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ PIĘKNIEJSZY UŚMIECH?

Po leczeniu ortodontycznym można zauważyć, że budowa pojedynczych zębów nie jest doskonała. Ich kształt, który zmienił się tkwiąc w wadzie zgryzu przez wiele lat, wymaga niejednokrotnie korekty, czyli tzw. rekonturingu.

Nie wszyscy z naszych Pacjentów chcą lub mogą sobie pozwolić na założenie licówek porcelanowych, które dają spektakularny efekt estetyczny na wiele lat (patrz: licówki porcelanowe)

W Klinice UNIDENT UNION Dental Spa stosujemy również wiele innych różnorodnych procedur stosowanych w końcowej fazie leczenia ortodontycznego w celu osiągnięcia lepszej estetyki uśmiechu u naszych Pacjentów. Do podstawowych należą:

  1. Przebudowa powierzchni stycznych, która pozwoli zlikwidować czarne trójkąty przy dziąsłach.
  2. Zmiana wypukłości powierzchni wargowej zębów - korekta tej wypukłości pozwala osiągnąć bardziej estetyczny wygląd powierzchni licowej zębów przednich.
  3. Konturowanie girland dziąsłowych laserem diodowym ELLEXION Claros (patrz: laser diodowy) w celu osiągnięcia lepszej estetyki biało czerwonej (zęby, dziąsła). Należą do nich:
    • likwidacja dziąsłowego uśmiechu (gummy smile),
    • likwidacja dużej dysproporcji w wysokości przebiegu dziąsła pomiędzy poszczególnymi zębami,
    • likwidacja niekorzystnych przerostów dziąseł lub pojedynczych przerośniętych brodawek.

na zdjęciu: Anna Urbańska - asystentka implantologii i ortodoncji w klinice UNIDENT UNION Dental Spa