Prawa Pacjenta

  • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
  • Masz prawo do poszanowania godności i intymności
  • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
  • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
  • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
  • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
  • Masz prawo do opieki duszpasterskiej
  • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • Twoje prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece
  • Twoje prawa w szpitalu
  • Masz prawo do dochodzenia swoich praw
  • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
  • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

gov.pl/zdrowie/prawa-pacjenta/

 

Obowiązujące stawki-opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8 zł
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej 80 gr.
  • wydanie dokumentacji na nośniku 1 zł